aaff-be-work-live2.png

Formació

Formació

Proposem programes formatius que aportin al vostre dia a dia, amb l’objectiu de millorar les competències del teu equip de treball.

Group 1 (1)

Emprem diferents metodologies i modalitats formatives

 • Presencials, aula virtual i en línia.

 • Gestionem programes formatius presencials amb el més alt component vivencial perquè siguin 100% aplicables al lloc de treball.

 • Treballem tècniques per a promoure l’interès previ a la formació i reforcem l’impacte de l’après.

 • Potenciem el resultat de la inversió aplicant accions d’avaluació prèvia i posterior a les accions formatives.

El nostre mètode educatiu

  1. Anàlisi: realitzem un diagnòstic de la situació quant a necessitats formatives i reptes de l’allotjament.

 

  1. Disseny: proposem les formacions i formats més adequats per a incrementar el talent i/o millorar aspectes concrets

 

  1. Desenvolupament: realitzem una gestió i seguiment detallat de l’evolució del pla formatiu dissenyat

 

 1. Avaluació: mesurem la satisfacció, el grau d’aprenentatge, la transferibilitat i el roi de cada formació

Catàleg formatiu per al sector turístic

  • Disseny, desenvolupament i impartició de formació amb diferents formats i recursos pedagògics.

 

  • Gestió de la formació com a entitat organitzadora fundae

 

 • Catàleg de cursos i formacions obligatòries i específiques per a cada àrea de treball

Contacta amb nosaltres per a conèixer els nostres catàlegs de cursos especialitzats

Catàleg formatiu 2023

Group 1 (1)
Cod. FORMACIÓN HIGIENE, SANIDAD Y SEGURIDAD Presencial Online
CAMP-01 Higiene y Manipulación de Alimentos 4h 4h
CAMP-02 Sistemas de Autocontrol, implementación sistema APPCC 6h 8h
CAMP-03 Gestión de Alérgenos Alimentarios 4h 3h
CAMP-04 Riesgos y Medidas preventivas del puesto de trabajo (art. 19 LPRL) 4h -
CAMP-05 Curso básico en protección de datos según el RGPD/LOPDGDD 4h -
CAMP-06 Actuación en Emergencias, incendios y primeros auxilios 4h -
CAMP-07 Control sanitario de piscinas de uso público - 4h
CAMP-08 Control de legionella - 4h
Cod. FORMACIÓN COMPETENCIAL para Recepcionistas Presencial Online
CAMP-11 Atención al Cliente en su Ciclo vital 8h -
CAMP-12 La gestión de quejas y reclamaciones 8h -
CAMP-14 De empleados a anfitriones: La gestión proactiva del campista 2.0 8h -
CAMP-15 Gestión de la Experiencia del cliente de un camping 8h -
CAMP-16 Estrategia de distribución online para recepcionistas de campings 8h -
Cod. FORMACIÓN COMPETENCIAL para Restaurantes y Bares Presencial Online
CAMP-26 Tácticas de upselling y crosselling en un bar y un restaurante 6h -
Cod. FORMACIÓN COMPETENCIAL para equipos de limpieza Presencial Online
CAMP-31 Curso de validez de los Procesos y Procedimientos de Limpieza 4h -
Cod. FORMACIÓN COMPETENCIAL para equipos de mantenimiento Presencial Online
CAMP-41 Diseño de un sistema de Mantenimiento Preventivo 8h -
CAMP-42 Gestión estratégica del Mantenimiento 16h -
CAMP-43 Gestión de Almacenes y Stocks en el Mantenimiento 16h -
CAMP-44 Liderazgo y Gestión de Personal en Mantenimiento 8h -
CAMP-45 Como mejorar la productividad en Mantenimiento 13h -
Cod. FORMACIÓN COMPETENCIAL sobre calidad y sostenibilidad Presencial Online
CAMP-61 Implementación de un sistema de calidad 4h -
CAMP-62 Gestión y medición de la satisfacción del cliente 4h -
CAMP-63 ADN sostenible para equipos de trabajo 4h -
CAMP-64 Curso Básico de Calidad: Enfoque a la ISO 9001:2015 4h 16h
CAMP-65 Curso Básico de Calidad: Enfoque a la ISO 14001 - 16h
CAMP-66 Introducción a la certificación Ecolabel - 8h
CAMP-67 Cálculo de la huella de carbono - 8h
CAMP-68 Transformación sostenible en el sector camping 4h -
Cod. FORMACIÓN SOFT SKILLS para equipos de trabajo Presencial Online
CAMP-71 Técnicas de trabajo en equipo y liderazgo grupal 4h -

Contacte

Vols saber més? Fes-nos arribar la teva consulta

Contacte
Visita'ns

Passeig de gràcia 123, 3º2ª 08008 Barcelona